Per aconseguir que la redacció del document final siga inclusiva és fonamental la implicació de la ciutadania.  Els canal habilitats per a la participació són els següents:

Tallers oberts: des de novembre de 2016 a febrer de 2017 es realitzaran 4 tallers oberts a la ciutadania amb les següentes temàtiques:
Taller 1: Reflexiona. PRESENTACIÓ I AUTO-DIAGNÒSTIC
Taller 2: Proposa. ELABORACIÓ DE PROPOSTES
Taller 3: Avança. PRIORITZACIÓ D’ACTUACIONS AL BARRI
Taller 4: Actúa. PRESENTACIÓ DE L’ESTRATÈGIA

Lloc i horari:
19:00h al Centre Municipal d’Activitats de Persones Majors d’Orriols. Carrer Sant Joan de la Penya, 3. 46019, València.

Grup motor: és l’agent intermedi entre la ciutadania i l’equip tècnic. Si vols implicar-te amb més intensitat, t’esperem!
Grup motor 1: CARTOGRAFIA DE XARXES
Grup motor 2: LINIES D’ACTUACIÓ
Grup motor 3: CRONOGRAMA
Grup motor 4: INDICADORS I AVALUACIÓ

Lloc i horari: 19:00h al Centre Municipal d’Activitats de Persones Majors d’Orriols. Carrer Sant Joan de la Penya, 3. 46019, València.

Enquestes: si vols aportar les teues idees online, entra a l’espai web i participa.